Pedagogikk

"Barnet vil selv gjøre, se og lære seg -gjennom sine egne sanser og ikke gjennom voksens øyne." Maria Montessori

En av barnehagens viktigste oppgaver er å legge til rette for læring og utvikling hos barna

Vi skal gi barnet mulighet til både å utvikle en egen identitet og samtidig utvikle kunnskap, ferdigheter og holdinger. Barna lærer av alt de opplever og erfarer i livet. De danner seg selv, og dannes i samspill med andre.

De voksnes oppgave er ikke å forme barnet, men å oppdage, møte og bekrefte barnet for det det er. For det er nettopp i dette samspillet at barnet oppdager og blir seg selv.