Opptak

Barnehagen tar imot barn fra 0 år og frem til skolestart

Søknad om opptak skjer på standard skjema

Søknaden sendes via Bydel Vestre Aker. Opptak skjer hele året, med hovedopptak 1.mars hvert år, med virkning fra høsten samme år. Opptak av barn foretas av styrer etter at bydelen har tilsendt barnehagen informasjon om hvem som har søkt vår barnehage. Frist for levering av søknad er 1. Mars.