Årsplan

Humlen Montessori barnehage

I Humlen Montessori barnehage ønsker vi å gi barna best mulig utviklingsmuligheter i et godt forberedt miljø

Vi arbeider ut fra Maria Montessoris ånd og metoder, men ser også på den samfunnsmessige utvikling, generelle bevissthet og læringsmulighetene i Norge i dag.