Humlen Montessori Barnehage As

Her er alle unike

Kontakt oss Pedagogikk

I Humlen Montessori barnehage ønsker vi å gi barna best mulig utviklingsmuligheter i et godt forberedt miljø.

Vi arbeider ut fra Maria Montessoris ånd og metoder, men ser også på den samfunnsmessige utvikling, generelle bevissthet og læringsmulighetene i Norge i dag.

I Humlen legger vi vekt på en helhetlig utvikling av barnet, vi gjør dette ved å observere barna, respektere det og deres egne evne og behov for læring. Og ved å tilrettelegge for hvert enkelt barn ut fra deres behov til en hver tid.

Kontakt oss