...

Her er alle unike

I Humlen Montessori barnehage ønsker vi å gi barna best mulig utviklingsmuligheter i et godt forberedt miljø.

Vi arbeider ut fra Maria Montessoris ånd og metoder, men ser også på den samfunnsmessige utvikling, generelle bevissthet og læringsmulighetene i Norge i dag.

I Humlen legger vi vekt på en helhetlig utvikling av barnet, vi gjør dette ved å observere barna, respektere det og deres egne evne og behov for læring. Og ved å tilrettelegge for hvert enkelt barn ut fra deres behov til en hver tid.

 

IMG_0031.jpg

...
Humlen Montessori
Barnehage As

Vettaliv 6
0781 Oslo

Tlf: 22 49 07 78
E-post:
humlmont@online.no
Styrer:
Tilla Wike Schmidt