Logo

Om oss

bilde-1.jpg

Humlen Montessori Barnehage er en to avdelings barnehage med 22 barn.

En liten avdeling med 7 små barn ( 1 og 2 år) og en stor avdeling med 14 store barn 3, 4 og 5 år).

Personalet er fordelt på 1 styrer, 2 pedagogiske ledere og 2 assistenter.

Du finner oss i Vettaliveien 6 ved inngangen til Skådalsløypa/Nordmarka som "et lite rødt hus i skogen".
Barnehagen ligger i gangavstand til T-bane og Oslo Montessori Skole.

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.45 til kl. 16.30 alle dager fra mandag til fredag.

I Humlen Montessori barnehage ønsker vi å gi barna best mulig utviklingsmuligheter i et godt forberedt miljø. Vi arbeider ut fra Maria Montessoris ånd og metoder, men ser også på den samfunnsmessige utvikling, generelle bevissthet og læringsmulighetene i Norge i dag. I Humlen legger vi vekt på en helhetlig utvikling av barnet, vi gjør dette ved å observere barna, respektere det og deres egne evne og behov for læring. Og ved å tilrettelegge for hvert enkelt barn ut fra deres behov til en hver tid.

Vi prioriterer en del utelek og aktiviteter. Ved fysisk aktivitet utvikler barn kroppsbeherskelse og grunnleggende grov motoriske ferdigheter.De får positive selvoppfatning og utvikler positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp gjennom varierte og allsidige opplevelser og utfordringer i turer, friluftsliv og lek ute.

Vi disponerer en lavvo i Nordmarka ved Skådalen, har gym ved Oslo Montessori skole 1 gang i uken, og deltar på friluftskole, skiskole, alpintskole og tennis.

Vi har også flere teaterbesøk gjennom året.

Vi serverer varm lunsj i barnehagen hver dag. Hvis barnet ønsker det, kan frokost også medbringes og spises i barnehagen fram til klokka 09.30. På ettermiddagen serverer vi frukt og brødskiver med variert pålegg.